Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

ระยะเวลาบัญชี


ท่านจะต้องกำหนดระยะเวลาบัญชีก่อนการเริ่มป้อนข้อมูลใดๆ งวดบัญชีแบ่งออกเป็น 24 งวด งวดที่ 1 ถึง 12 เป็นงวดบัญชีปกติ สำหรับงวดที่ 13 ถึง งวดที่ 24 นั้นใช้สำหรับเก็บข้อมูลล่วงหน้าในกรณีที่มีรายการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ต้องการบันทึกไว้ในงวดปีบัญชีต่อไป หรือในกรณีที่ท่านยังไม่สามารถปิดงวดบัญชีตอนสิ้นปีได้ ท่านก็สามารถบันทึกบัญชีของปีถัดไปได้โดยไม่ต้องรอให้ปิดบัญชีเสร็จก่อน


เมื่อท่านปิดงวดบัญชีตอนสิ้นปีแล้ว AccStar จะโอนรายการต่างๆให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ
  • เลือก หรือ ป้อน วันเริ่มต้นของงวดบัญชีแต่ละงวด AccStar จะคำนวณวันที่สิ้นสุดของงวดให้ท่าน ถ้าท่านต้องการแก้ไขวันที่สิ้นสุดงวดบัญชีท่านก็สามารถทำได้เลย

  • คลิกปุ่ม บันทึก”   หรือ (Ctrl+S) เพื่อบันทึกรายการ

  • คลิกปุ่ม ยกเลิก”   หรือ (Ctrl+U) เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

กลับไปยังขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ

ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบลูกหนี้  ระบบเจ้าหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936