Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

Site Map
 
Header Navigation  

 

- โปรแกรมบัญชี AccStar

- ระบบบัญชีแยกประเภท  

- ระบบสินค้าคงคลัง 

- ระบบจัดซื้อ 

- ระบบขาย 

- ระบบเจ้าหนี้ 

- ระบบลูกหนี้ 

- ระบบธนาคาร 

- ระบบทรัพย์สินถาวร 

- ระบบการผลิต

 

- Download AccStar บัญชีแยกประเภทเท่านั้น 

- Download AccStar ระบบสินค้าคงคลังเท่านั้น

- Download AccStar รวมทุกระบบ

- Download AccStar รวมทุกระบบและการผลิตสินค้า

- Database

- Video สอนวิธีการใช้งานต่างๆ

- Download โปรแกรมรหัสไปรษณีย์ ฟรี

 

 

 

 

   
Left Navigation  

 

- แถบเมนู

- Navigation

 

- จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์

- ป้อนข้อมูลบริษัท

- ระยะเวลาบัญชี

- กำหนดผังบัญชี

- บัญชีหลักหรือบัญชีคุม

- ตารางอัตราภาษี

- กำหนดสมุดรายวันต่างๆ

- กำหนดบัญชีที่ใช้สำหรับเงินสด

- กำหนดบัญชีที่ใช้สำหรับบัญชีธนาคาร

- กำหนดบัญชีที่ใช้สำหรับบัญชีบัตรเครดิต

- ปรับปรุงยอดยกมา

- ตั้งงบประมาณ

- ปรับปรุงยอดปีที่ผ่านมา

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงาน

 

 

 

- คู่มือการใช้งาน
- คู่มือการใช้งานพร้อมการผลิต
- คู่มือการใช้งานสินค้าคงคลัง
- คู่มือการใช้งานบัญชีแยกประเภท


- การใช้เมนูต่างๆ
- การกำหนดค่าเริ่มต้น
- การป้อนข้อมูล
- การพิมพ์
- การแก้ไขแบบฟอร์ม
- การป้อนข้อมูลลูกค้า
- การป้อนข้อมูลสินค้า
- การป้อนข้อมูลซื้อสินค้า
- การป้อนข้อมูลขายสินค้า

 

 

Footer Navigation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กำหนดโครงสร้างการผลิต

- การสั่งผลิต

- การเบิกวัตถุดิบ

- การมอบหมายงานประจำวัน

- การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังสินค้า

- การคำนวณวัตถุดิบที่ต้องการใช้ตามแผนงานผลิตพร้อมแผนการจัดซื้อ

- การคำนวณวันผลิตเสร็จของงาน หรือวันที่เริ่มต้นการผลิตตามแผนงานผลิต

- การจัดวางวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปในสถานที่เก็บ

   
   ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936