Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

ระบบจัดซื้อ


ระบบจัดซื้อ ช่วยท่านในการป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบรับของ ใบส่งคืนสินค้า โดยท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน เมื่อท่านป้อนข้อมูลแล้ว AccStar จะปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้ ให้ทันทีระบบจัดซื้อ ประกอบด้วยฟังชั่นต่างๆดังนี้ ใบสั่งซื้อ การรับสินค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ การรับสินค้าเท่านั้น การส่งคืนสินค้า รับใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าที่รับแล้ว รายงานต่างๆ


คุณสมบัติที่แตกต่างจากระบบจัดซื้อทั่วไป

  • ป้องกันการป้อนข้อมูลผิด AccStar จะเช็คข้อมูลที่ป้อนกับข้อมูลที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน เช่น หน่วยสินค้าถ้ากำหนดหน่วยซื้อไว้แล้วก็ไม่ต้องป้อน แต่ถ้ามีหลายหน่วยนับ AccStar จะแสดงเฉพาะหน่วยที่ใช้สำหรับสินค้านั้นๆเท่านั้น ไม่มีปัญหาเรื่องการป้อนวันที่ต่างๆ

  • ท่านสามารถสร้างข้อมูลใบสั่งซื้อ Purchase Order สำหรับการสั่งซื้อที่สั่งประจำไว้ แล้วท่านค่อยทยอยรับสินค้าได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยลดเวลาการป้อนข้อมูลของท่าน

  • สามารถรับสินค้าจากหลายๆใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายๆ

  • สามารถแยกขั้นตอนการป้อนข้อมูล โดยให้แผนกรับสินค้าป้อนข้อมูลการรับสินค้า และแผนกการเงินตรวจสอบใบกำกับภาษีให้ตรงกับรายการที่แผนกรับสินค้า

  • รองรับระบบขายฝาก ทั้งแบบออกใบกำกับภาษีทันที หรือออกเมื่อขายสินค้าแล้ว

  • ช่วยให้ท่านนำค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการ Import เข้ามาเป็นต้นทุนสินค้า ท่านสามารถเลือกให้ AccStar เฉลี่ยโดยใช้จำนวนหรือมูลค่าสินค้าได้ โดยมี 2 วิธีคือ เฉลี่ยทันทีเมื่อรับสินค้า หรือ หลังจากรับสินค้าแล้ว ซึ่งถึงแม้สินค้าจะถูกนำไปขายแล้ว AccStar ก็ยังจะเฉลี่ยไปตามส่วนได้อย่างถูกต้อง

  • ดูสถานะใบสั่งซื้อแต่ละใบที่ยังไม่ได้รับสินค้า ได้ทั้งในรูปแบบตามใบสั่งซื้อ หรือตามรายการสินค้า

  • ยกเลิกแล้วออกใหม่ กรณีที่มีการผิดพลาดหลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลต่างๆแล้ว ท่านสามารถยกเลิกแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้ AccStar จะปรับปรุงรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ
กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน

ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936