Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

ระบบขาย


ระบบขาย ช่วยท่านในการป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบรับคืนสินค้า โดยท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน เมื่อท่านป้อนข้อมูลแล้วAccStarจะปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือลูกหนี้ให้ทันทีระบบขาย ประกอบด้วยฟังชั่นต่างๆดังนี้ ใบเสนอราคา การขายส่ง การส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ การส่งสินค้าเท่านั้น การรับคืนสินค้า การขายปลีก ออกใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าที่ส่งไปแล้ว รายงานต่างๆ


คุณสมบัติที่แตกต่างจากระบบขายทั่วไป

  • ป้องกันการป้อนข้อมูลผิด AccStar จะเช็คข้อมูลที่ป้อนกับข้อมูลที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน เช่น หน่วยสินค้าถ้ากำหนดหน่วยขายไว้แล้วก็ไม่ต้องป้อน แต่ถ้ามีหลายหน่วยนับ AccStar จะแสดงเฉพาะหน่วยที่ใช้สำหรับสินค้านั้นๆเท่านั้น ไม่มีปัญหาเรื่องการป้อนวันที่ต่างๆ

  • ท่านสามารถสร้างข้อมูลใบสั่งขาย Sales Order สำหรับลูกค้าที่สั่งประจำไว้ แล้วท่านค่อยทยอยส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยลดเวลาการป้อนข้อมูลของท่าน

  • สามารถส่งสินค้าจากหลายๆใบสั่งของของลูกค้าได้อย่างง่ายๆ

  • สามารถแยกขั้นตอนการป้อนข้อมูลโดยให้แผนกส่งสินค้าป้อนข้อมูลการส่งสินค้า และแผนการเงินตรวจสอบและออกใบกำกับภาษีให้ตรงกับรายการที่แผนกส่งสินค้าได้จัดส่ง

  • รองรับระบบขายฝาก ทั้งแบบออกใบกำกับภาษีทันที หรือออกเมื่อขายสินค้าแล้ว ในกรณีที่ออกใบกำกับภาษีทันที AccStar มีฟังชั่นทำคืนและออกใบกำกับภาษีใหม่ให้โดยอัตโนมัติทุกเดือน โดยที่ท่านไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่

  • รายการค้างส่งตาม Sales Order เพื่อช่วยให้ท่านติดตามสถานะของการส่งของได้ตลอดเวลา

  • คำนวณค่าบำเหน็จของพนักงานขายได้หลายเงื่อนไข

  • ยกเลิกแล้วออกใหม่ กรณีที่มีการผิดพลาดหลังจากได้ส่งเอกสารต่างๆให้ลูกค้าแล้ว ท่านสามารถยกเลิกแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้AccStar จะปรับปรุงรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน

ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936