Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

การเบิกวัตถุดิบ
คุณสมบัติที่สำคัญ

  • เบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต AccStar จะนำข้อมูลส่วนประกอบวัตถุดิบจากใบสั่งผลิตมาให้โดยอัตโนมัติ 

  • การเบิกวัตถุดิบสามารถเบิกบางส่วนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง AccStar จะแสดงยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก ทุกครั้งที่จะเบิกใหม่ 

  • สามารถเบิกวัตถุดิบได้มากกว่าที่กำหนดไว้ได้ 

  • สามารถเบิกวัตถุดิบเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็่น โดยที่ไม่ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างการผลิตได้

  • ในกรณีที่เบิกไปใช้เกิน เช่น เบิกแผ่นเล็กขนาด 4x5 นิ้ว ไปใช้แค่บางส่วน เหลือ 2x3 นิ้ว สามารถนำส่วนที่เหลือมาเป็นสัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งได้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

  • AccStar จะบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน
กลับไปยังระบบการผลิต

ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936