Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

การสั่งผลิต
คุณสมบัติที่สำคัญ

  • นำข้อมูลจากโครงสร้างการผลิตมาทำการผลิต โดย AccStar จะนำข้อมูลส่วนประกอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิต มาคำนวณวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ  พร้อมกับคำนวณวันเวลาที่จะผลิต

  • AccStar จะแจ้งให้ทราบทันทีที่วัตถุดิบคงเหลือไม่พอ ในกรณีที่ได้กำหนดวัตถุดิบทดแทนไว้แล้ว และวัตถุดิบที่ทดแทนนั้นมีจำนวนคงเหลือเพียงพอ AccStar ก็จะนำวัตถุดิบนั้นมาทดแทนทันที 

  • กำหนดใบสั่งซื้อของลูกค้าให้สัมพันธ์กับใบสั่งผลิตเพื่อสะดวกต่อการค้นหาหรืออ้างอิง

  • ดูประวัติการสั่งผลิตพร้อมทั้งเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้จริงกับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการผลิต

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน
กลับไปยังระบบการผลิต

ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936