Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

ระบบการผลิตสินค้า 

ประกอบด้วยฟังชั่นต่างๆดังนี้ โครงสร้างวัตถุดิบ BOM การสั่งการผลิต การเบิกวัตถุดิบ การคำนวณวัตถุดิบที่ต้องการใช้ตามแผนงานผลิตพร้อมแผนการจัดซื้อ การคำนวณวันผลิตเสร็จของงานตามแผนงานผลิต การบันทึกข้อมูลของหน่วยผลิต การบันทึกข้อมูลของหน่วยเครื่องจักร การจัดการการมอบหมายงานให้แต่ละเครื่องจักรเป็นรายวันการโอนสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบตามชั้นวางของต่างๆได้โดยไม่จำกัด  และรายงานต่างๆคุณสมบัติที่สำคัญ

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน

ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936