Home | ดาวน์โหลด | ชำระเงิน | คำถามที่พบบ่อย | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

สรรพกรรับรองซอฟท์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0480 English
ระบบบัญชี AccStar 100% C# .NET Framework Technology
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนNetwork
คู่มือแสดงการใช้งาน
วีดีโอแสดงการใช้งาน
Site Map

ระบบลูกหนี้


ระบบลูกหนี้ ช่วยท่านในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆลูกหนี้ เช่น วงเงินเครดิต เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสินค้าต่างๆ ช่วยให้ท่านทราบถึงสถานะของหนี้สินที่มีอยู่กับลูกหนี้แต่ละราย แสดงประวัติการขายสินค้า พร้อมเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาระบบลูกหนี้ ประกอบด้วยฟังชั่นต่างๆดังนี้  ประวัติการขายสินค้า การแสดงสถานะหนี้สิน รายงานต่างๆ


คุณสมบัติที่สำคัญ

  • แสดงยอดคงค้างและยอดที่ชำระเงินแล้ว เลือกช่วงเวลาได้ตามที่ต้องการ

  • รายงานยอดคงค้างได้ตลอดเวลา และสามารถย้อนหลังได้ไม่จำกัด

  • แสดงรายการยอดหนี้ตามอายุหนี้ พร้อมทั้งรายการหนี้แต่ละราย

  • แสดงกราฟประวัติการซื้อสินค้า เลือกรูปแบบได้ตามต้องการ

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน

ระบบบัญชีแย��ประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต
© 2010 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.  
บริษัท รัชดาพน จำกัด
69/14 กรุงเทพ-นนท์ 33 บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทรศัพท์: 0-2910-7268 โทรสาร: 0-2910-7936